Bibliografija

Pisac:
Usrane male zemlje (kratka priča, NOSF-magazin br. 22)
Vijesti.Sad (priča, NOSF-magazin br. 25)
Tisućljetno oko (priča, NOSF-magazin br. 26/27)
Opijum za narod (priča, Da sam Šejn - zbirka kratkih priča)
Na vaše zadovoljstvo (priča, [...] - Sferakonska zbirka spekulativne fikcije
Statueta (roman/elektronička knjiga na Smashwordsu)
Na vaše zadovoljstvo i druge priče (zbirka/elektronička knjiga na Smashwordsu)

Strip-scenarist:
Janica (s Nikom Barunom, edicija Hrvatski velikani, br. 2)
Goran (s Franom Petrušom, edicija Hrvatski velikani, svezak drugi)
Vrzino kolo (sa Slobodanom Jovanovićem, serijal Ukleti vitez, knjiga druga)

Ilustrator:
The Central Park Caper (The Bear Detectives, book one)
The Alien from Area 51 (The Bear Detectives, book two)
Aaajmo, zaapad! (strip-serijal na www.stomugromova.com)

Nema komentara: